Statues - Hither & Thither

Site Search:

Merthyr Tydfil - Merthyr Tudful
(Merthyr Tydfil - Merthyr Tudful (Cty. bor.) - GB)

 
 

Photo Addres Name Artist Year
Eddie Thomas Bethesda Street / Avenue de Clichy Eddie Thomas Peter Nicholas 2000
Seymour Berry, 1st Baron Buckland High Street - Stryd Fawr Seymour Berry, 1st Baron Buckland W. Goscombe John 1931