Statues - Hither & Thither

Site Search:

Bensafrim
(Faro (distrito) - PT)

 
 

Photo Addres Name Artist Year
António José Nunes da Glória Rua da Igreja António José Nunes da Glória Tolentino Abegoaria (de Lagos) 2001