Statues - Hither & Thither

Site Search:

Almagreira
(Santa Maria (ilha) - PT)

 
 

Photo Addres Name Artist Year
Nossa Senhora de Fátima Estrada Regional No. 1 Nossa Senhora de Fátima
(Our Lady of Fatima)
date?