Statues - Hither & Thither

Site Search:

Francisco de Zurbarán

 
 

Photo Name Artist Place
Year
Francisco de Zurbarán Francisco de Zurbarán Aurelio Cabrera Gallardo Badajoz (Badajoz (prov.) - ES) 1932