Statues - Hither & Thither

Site Search:

Luis Chamizo Trigueros

 
 

Photo Name Artist Place
Year
Luis Chamizo Trigueros Luis Chamizo Trigueros Rosa Telesforo Gumiel Badajoz (Badajoz (prov.) - ES) 1949 (1966)