Statues - Hither & Thither

Site Search:

Nitriansky kraj

 
 

Previous  1  2  Next 

Číčov - Csicsó
Nitriansky kraj
Photo Addres Name Artist Year
Hét Vezér szoborpark Hlavná ul. / Horná ul. Hét Vezér szoborpark
(Seven Chieftains Sculpture Park)
Various sculptors 2006
 

Komárno - Komárom
Nitriansky kraj
Photo Addres Name Artist Year
Gróf Széchenyi István Župna ulica - Megye utca Gróf Széchenyi István Vetró András 1993
Trojičný a morový stĺp - Szentháromság és Pestis szobor Župna ulica - Megye utca / Palatinova ulica - Nádor utca Trojičný a morový stĺp - Szentháromság és Pestis szobor
(Trinity and Plague column)
1715
Pamätník Aradskí mučeníci - Az aradi vértanúk emlékműve Anglický park - Anglia Park Pamätník Aradskí mučeníci - Az aradi vértanúk emlékműve
(The Martyrs of Arad Memorial)
Nagy János & Boldizsár Ryšavý 2004/05
Kráľ Ladislav V - V. László király Anglický park - Anglia Park Kráľ Ladislav V - V. László király
(King Ladislaus V)
Péter Gáspár 2000
Beöthy László Beöthyho ulica - Beöthy utca Beöthy László artist unknown 1895/1981
Damjanich János Beöthyho ulica - Beöthy utca Damjanich János artist unknown 2009
Péczely József & Tóth Lőrincz Františkánov ulica - Ferences barátok utcája 22 Péczely József & Tóth Lőrincz
(József Péczely and Lőrincz Tóth)
Istók János date?
Schmidthauer Lajos Jókaiho ulica - Jókai utca 3 Schmidthauer Lajos artist unknown 2000
Csokonai Vitéz Mihály Jazemá ulica / Gombaiho ulica - Gombai utca Csokonai Vitéz Mihály Darázs Rozália 2005
Franz Lehár Lehárova ulica - Lehár utca Franz Lehár Emil Venkov 1980
Nádvorie Európy - Európa udvar Nádvorie Európy - Európa udvar (Jókaiho ulica - Jókai utca) Nádvorie Európy - Európa udvar
(Europe Place)
Various sculptors 2000-2011
György Klapka Námestie gen. Klapku - Klapka György tér György Klapka Róna József 1896
Kossuth Lajos Námestie gen. Klapku - Klapka György tér Kossuth Lajos 2002
Milan Ratislav Štefánik Námestie M.R. Štefánika - M.R. Štefánik tér Milan Ratislav Štefánik Otakar Španiel 1930
Památník Námořníka - Szovjet tengerész szobra Námestie M.R. Štefánika - M.R. Štefánik tér Památník Námořníka - Szovjet tengerész szobra
(Soviet Sailor Memorial)
Ľudmila Cvengrošová 1965
Pamätník prenasledovaní - Meghurcoltak emlékműve Námestie M.R. Štefánika - M.R. Štefánik tér Pamätník prenasledovaní - Meghurcoltak emlékműve
(Memorial to the Persecuted)
Péter Gáspár 1999
Panna Mária - Szűz Mária Palatinova - Nádor utca 6 Panna Mária - Szűz Mária
(Saint Mary)
date?
Ghyczy Kálmán Palatinova ulica - Nádor utca Ghyczy Kálmán Istók János 1908
Plaketa benediktínskych učiteľov - Bencés tanárok emléktáblája Palatinova ulica - Nádor utca Plaketa benediktínskych učiteľov - Bencés tanárok emléktáblája
(Plaque of Benedictine teachers)
Berecz Gyula 1943
Selye János Palatinova ulica - Nádor utca Selye János Berek Lajos date?
Arányi Lajos Palatinova ulica - Nádor utca / Pevnostný rad Arányi Lajos artist unknown 2007
Jókai Mór Palatinova ulica - Nádor utca 13 Jókai Mór Berecz Gyula 1937
Harmos Károly Palatinova ulica - Nádor utca 13 Harmos Károly Nagy János 2000
Béla Bartók Palatinova ulica - Nádor utca 13 (side Školská ulica - Iskola utca) Béla Bartók Darázs Rozália 1990
Alapy Gyula Palatinova ulica - Nádor utca 13 (side Školská ulica - Iskola utca) Alapy Gyula Szilva Ilona & Boldizsár Ryšavý 2006
Beöthy Zsolt Palatinova ulica - Nádor utca 13 (side Valchovníka ulica - Csapó utca) Beöthy Zsolt artist unknown 2008
Gróf Esterházy János Palatinova ulica - Nádor utca 14 Gróf Esterházy János
(Count János Esterházy)
Nagy János 2011
Kaszás Attila Petöfiho ulica - Petőfi utca Kaszás Attila Péter Gáspár 2008
Pohraničnej stráže - Határőr Pohraničná ulica / Határőr utca Pohraničnej stráže - Határőr
(Border Guard)
Alexander Vika 1964
 

Previous  1  2  Next 

Bronzefiguren Kaufen

Your banner here? Click for information.