Slovensko

Statues - Hither & Thither

Site Search:
Bratislava
Bratislavský kraj

Hviezdoslavovo námestie

Hans Christian Andersen

Odense 1805 - København 1875
Danish author, fairy tale writer, and poet noted for his children's stories
(Wikipedia)
Tibor Bártfay
2006

Bratislava /  Hans Christian Andersen   Bratislava /  Hans Christian Andersen

Description

Bronze statue of Andersen, surrounded by characters from his stories (a bird near his foot is gone).

Bratislava - Hans Christian Andersen Bratislava - Hans Christian Andersen
The Nightingale
Bratislava - Hans Christian Andersen
The Wild Swans
Bratislava - Hans Christian Andersen
The Steadfast Tin Soldier
Bratislava - Hans Christian Andersen
The Emperor's New Clothes
Bratislava - Hans Christian Andersen
The Snail and the Rose-Tree

Inscription(s)

...hádam si raz spomenietena cudzinca, ktorý navštívil vaše mesto...
Hans Christian Andersen, 1841

Sochu postavílo Občianske združenie HANS CHRISTIAN ANDERSEN

Prispeli:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Bratislava-Staré Mesto, Tibor Sipos,
Železiarne Podbrezová, a.s., doprastav, a.s., matador, a.s., eco-invest, a.s.,
soas, a.s., dalkia-c-therm, spol. s.r.o., Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s.,
Veľvyslanectvo Dánskeho královstva, Predseda vlády Slovenskej republiky, forza, a.s.,
judr. Radomír Bžán, judr. Anton Blaha a manželka Mária, judr. Dušan Ivan,
Ing. Jaroslav Mlynček, judr. Bernard Ondrejka, galéria andrej smolák
Architekt: Štefan Svetko

once ... maybe you remember the aliens who visited your city ...
Hans Christian Andersen, 1841

The statue was erected Civic Association Hans Christian Andersen

Sponsors:
The capital city of Slovakia, Bratislava, Bratislava-Old Town, Tibor Sipos,
Iron Podbrezová, Inc., Doprastav, Inc., Matador, Inc., Eco-invest, Inc.
Soas, Inc., Dalkia-c-therm, spol. s.r.o., Bratislava Water Company, Inc.,
Embassy of the Kingdom of Denmark, Prime Minister of the Slovak Republic, Forza, Inc.
judr. Radomír Bžán, judr. Anton Blaha and his wife Maria, judr. Dušan Ivan,
Ing. Jaroslav Mlynček, judr. Bernard Ondrejka, Andrej Smolák Gallery
Architect: Stephen Svetka

Signed: Bartfay

Annotation

Unveiled 2 July 2006.

Sculptor

Sources & Information

Tags

Location (N 48°8'27" - E 17°6'20")

Item Code: skbr034; Photograph: 5 September 2012
Of each statue we made photos from various angles and also detail photos of the various texts.
If you want to use photos, please contact us via the contact form (in Dutch, English or German).
© Website and photos: René & Peter van der Krogt