Slovenija

Statues - Hither & Thither

Site Search:
Višnja Gora
(Občina Ivančna Gorica)
Osrednjeslovenska

Mestni trg 21
(Mestna hiša)

Baron Emil Rothschütz - Rožič - Ravenegg

Aachen, Germany, 1836 - Podsmreka pri Višnji gori 1909
German-Slovenian beekeeper and bee wholesaler near Višnja Gora
(Slovenska Biografija)
Miha Kač
2010

Višnja Gora /  Baron Emil Rothschütz - Rožič - Ravenegg   Višnja Gora /  Baron Emil Rothschütz - Rožič - Ravenegg

Description

Stone plaque with a relief bust of Emil Rothschütz with a large bee

Inscription(s)

Višnja Gora - Baron Emil Rothschütz - Rožič - Ravenegg

EMIL ROTHSCHÜTZ / ROŽIČ / RAVENEGG
1836-1909
· čebelarski strokovnjak, pisec in
trgovec s kranjsko čebelo"
· temeljni prispevek k poimenovanju,
širjenju in priznanju kranjske čebele
· soustanovitelj (1873) in prvi predsednik
kranjskega društva za umno čebelarstvo
· ustanovitelj prvega kranjskega
trgovskega čebelnjaka
na gradu podsmreka (1868)

EMIL ROTHSCHÜTZ / ROŽIČ / RAVENEGG
1836-1909
· Beekeeping expert, writer and
trader of Carniolan bees
· Fundamental contribution to the naming,
dissemination and recognition of the Carniolan bee
· Co-founder (1873) and first president
of the Carniolan Society for rational beekeeping
· Founder of the first Carniolan
commercial apiary
in Castle Podsmreka (1868)

Signature

M. Kač 2010

Sculptor

Tags

Location (N 45°57'19" - E 14°44'37")

Item Code: si050; Photograph: 9 September 2016
Of each statue we made photos from various angles and also detail photos of the various texts.
If you want to use photos, please contact us via the contact form (in Dutch, English or German).
© Website and photos: René & Peter van der Krogt