Polska

Statues - Hither & Thither

Site Search:
Świebodzice
Dolnośląskie

Plac Jana Pawła II

Papież Jan Paweł II

Pope John Paul II

born Karol Józef Wojtyła (Wadowice, Poland, 1920 - Rome 2005)
Pope from 16 October 1978 until his death on 2 April 2005
(Wikipedia)
Andrzej Biernacki
2005

Świebodzice /  Papież Jan Paweł II   Świebodzice /  Papież Jan Paweł II

Description

Stone statue of the pope in informal ecclesiastical dress.

Inscription(s)

Front:
Posłaniec prawdy i nadziei
Papież Jan Paweł II
pontyfikat 1978-2005
The messenger of truth and hope
Pope John Paul II
pontificate 1978-2005
Right:
Odwołanie do Soboru Watykańskiego II
"człowiek będac jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bog chciał
dla niego samego, nie moze odnaleźć się w pelni inaczej jak tylko
poprzez bezinteresowny dar z siebie samego"
A quotation to the Second Vatican Council:
This likeness reveals that man, who is the only creature on earth which God
willed for itself, cannot fully find himself except
through a sincere gift of himself.
(Gaudium et Spes, 24)
Back:
16.X.2005

Dar od mieszkancow Świebodzic

Autor Andrzej Biernacki
Prace Rzezbiarskie - Andrzej Biernacki
Prace kamieniarskie - Eugeniusz Dubrownik
Litery - M.D.J.J. Browarscy
Dar
Stanisław Schmidt
Kopalnia Granitu "Zimnik"

16 Oct. 2005

Gift from the citizens of Świebodzice

Design Andrzej Biernacki
Sculptor - Andrzej Biernacki
Stone work - Eugeniusz Dubrownik
Lettering - M.D.J.J. Browarscy
Donated by
Stanisław Schmidt
Granite Quarry "Zimnik"

On the steps left and front:
"Przyszłość trzeba budować na trwałych wartościach"

"Musicie od siebie wymagać nawet gdyby inni od Was nie wymagali"

"Mądrość wie i rozumie wszystko...."

"The future must be built on sustainable values"

"You need apart from the others, even if you did not need" ???

"For wisdom knoweth and understandeth all things..."

Signed: AB

Sculptor

Tags

Locatie (N 50°51'32" - E 16°19'19") (Satellite view: Google Maps)

Item Code: plds008; Photograph: 3 September 2012
Of each statue we made photos from various angles and also detail photos of the various texts.
If you want to use photos, please contact us via the contact form (in Dutch, English or German).
© Website and photos: René & Peter van der Krogt

Bronzefiguren Kaufen

Your banner here? Click for information.