Lietuva

Statues - Hither & Thither

Site Search:
Šiauliai
Šiaulių apskritis

Vilniaus gatvė 247B
(Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia - Church of St. Ignatius of Loyola)

Popiežius Jonas Paulius II

Pope John Paul II

born Karol Józef Wojtyła (Wadowice, Poland, 1920 - Rome 2005)
Pope from 16 October 1978 until his death on 2 April 2005
(Wikipedia)
Mindaugas Junčys
2012

Šiauliai /  Popiežius Jonas Paulius II   Šiauliai /  Popiežius Jonas Paulius II

Description

Granite statue of 3 m. high, weighing 6 ton.

Inscription(s)

Around the base:

viešpaties ramybė visada telydi jus (May the peace of the Lord be always upon you)

mecenatas
alfonsas zuklys
skulptorius
mindaugas junčys
Patron:
Alfonsas Žuklys
Sculptor:
Mindaugas Junčys

Information Sign

Popiežius Jonas Paulius II
(Karol Józef Wojtyła, 1920-2005)
apaštalinio vizito Lietuvoje metu
1993 m. rugsėjo 7d. meldėsi šioje
Šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje
ir ilsėjosi jėzuitų namuose.

Šv. Tėvo Jono Pauliaus II
apsilankymui atminti
2012 m. lapkričio 4 d.
bažnyčios kiemelyje atidengta
ir pašventinta jo skulptūra.

Skulptūros autorius Mindaugas Junčys
Skulptūros mecenatas Alfonsas Žuklys

Pope John Paul II
(Karol Józef Wojtyła, 1920-2005)
during the apostolic visit to Lithuania
prayed on 7 September 1993 in
the Church of St. Ignatius of Loyola
and rested in the Jesuit house.

To remember the visit
of the Holy Father John Paul II
on 4 November 2012
on the church yard was unveiled
and consecrated his sculpture.

Sculpture's author: Mindaugas Junčys
Sculpture's patron: Alfonsas Žuklys

Sculptor

Sources & Information

Tags

Locatie (N 55°56'5" - E 23°18'27") (Satellite view: Google Maps)

Item Code: lt189; Photograph: 15 July 2013
Of each statue we made photos from various angles and also detail photos of the various texts.
If you want to use photos, please contact us via the contact form (in Dutch, English or German).
© Website and photos: René & Peter van der Krogt

Bronzefiguren Kaufen

Your banner here? Click for information.