Lietuva

Statues - Hither & Thither

Site Search:
Kaunas
Kauno apskritis

K. Donelaicio gatvė 64
(Karo Muziejaus sodelis - War Museum Garden)

Laisvė Paminklai

Freedom Monuments

Various sculptors
1921-2009

Kaunas / Laisvė Paminklai

Description

The Freedom monuments in the War Museum Garden consist of three main parts:
 1. Žuvusiems už Lietuvos laisvę paminklas - Monument to Those Perished for the Freedom of Lithuania
 2. Tautos garbės alėja - Nation Honour Avenue
 3. Laisvės Paminklas - Independence Monument
War Museum Garden
P. Lukšys 10
P. Plechavičius
8
V. Putvinskis
6
V. Kudirka
4
Maironius
2
P. Vileišis
III.
Laisvės Paminklas
Independence Monument
I
Žuvusiems paminklas
Monument for those Perished
II. Tautos garbės alėja - Nation Honour Avenue
A. Juozapavičius 9
J. Žemaitis-Vytautas
7
S. Žukauskas
5
J. Basanavičius
3
S. Daukantas
1
M. Jankus
K. Donelaicio street

I. Žuvusiems už Lietuvos laisvę paminklas - Monument to Those Perished for the Freedom of Lithuania

The monument was created by the sculptor Juozas Zikaras and the architect Vladimiras Dubeneckis and was unveiled 16 october 1921; demolished in 1949 and reconstructed in 1990.

Pyramide of stones (6 m high) from the battle fields of the War of Independence. At the lower part is a niche, a "fireplace", with a bronze relief of a mourning Lithuanian woman casting a bouquet of flowers on the grave of her brother. Above this a stone with the text Žuvusiems už Lietuvos laisvę 1921 (to those who died for Lithuanian independence, 1921), above this a cross and the shield and sword of Vytis (knight on horseback on Lithuania's coat of arms). On top of the pyramid is a metal ornamented cross. On both sides of the monument were crosses, shrines and a crucifix placed (among them the St. George figure depicted below).

In front of this monument is the tomb of the unknown soldier with the eternal flame.

(click on the photo for an enlargement in a separate window.)
Kaunas - Laisvė Paminklai Kaunas - Laisvė Paminklai Kaunas - Laisvė Paminklai Kaunas - Laisvė Paminklai

The monument is flanked by busts of the first soldier and the first officer who died in the War of Independence

Photo
click on photo for enlargement
Inscription Translation Biography
(and link to Wikipedia)
Kaunas - Laisvė Paminklai antanas
juozapavičius

1919.11.13

atgimusios lietuvos
larininkas pirmas
žuves dėl jos
laisves

Antanas
Juozapavičius
13 Nov. 1919

Reborn Lithuania's
first officer
killed for its
freedom

Antanas Juozapavičius (Švokštonių dvaras 1894 - Alytus 1919), the first Lithuanian army officer who died for Lithuanian independence (Wikipedia).

Bust by Bernardas Bučas, 1938 (restored 1990, by A. Vaura).

Kaunas - Laisvė Paminklai povilas
lukšys

1919.11.9

atgimusios lietuvos
kareivis pirmas
žuves dėl jos
laisves

Povilas
Lukšys
13 Nov. 1919

Reborn Lithuania's
first soldier
killed for its
freedom

Povilas Lukšys (Kazokai, Panevėžys 1886 - Taučiūnai 1919), the first Lithuanian Army soldier who died for Lithuanian independence. (Wikipedia).

Bust by Bernardas Bučas, 1938 (restored 1990, architect Algimantas Sprindys, and sculptor Zigmas Survila).

Signed: z. survila | 1990 m.

II. Tautos garbės alėja - Nation Honour Avenue, 1923-1939, 2009

Photo
click on photo for enlargement
Inscription Translation Biography
(and link to Wikipedia)
1
Kaunas - Laisvė Paminklai
martynas
JANKUS

1858-1946

dirbsime ir
vilties nenustosime

Martynas
Jankus
1858-1946

We will work and
hope continually

Martynas Jankus (Bittehnen, East Prussia 1858 - Flensburg, Germany 1946), Prussian-Lithuanian printer, social activist and publisher in East Prussia, called the Patriarch of Lithuania Minor (Wikipedia).

Bust by Bernardas Bučas, 1939 (reconstructed 1988, architect Algimantas Sprindys).

2
Kaunas - Laisvė Paminklai
petras
VILEIŠIS

1851-1926

jis dar „aušrosʺ metu
geriausiai suprato
vienybės galybe ir
nuosaikiai ja vykdė
gyvenime

Petras
Vileišis
1851-1926

Translation?

Petras Vileišis (Mediniai 1851 - Palanga 1926), Lithuanian engineer, political activist, and philanthropist (Wikipedia).

Bust by Bernardas Bučas, 1939 (reconstructed 1988, architect Algimantas Sprindys).

3
Kaunas - Laisvė Paminklai
simanas
DAUKANTAS

1793-1864

…rašiau
lietuvu kalba…

Simonas
Daukantas
1793-1864

…I wrote
the Lithuanian language…

Simonas Daukantas (Kalviai 1793 - Papilė 1864), Lithuanian/Samogitian writer, ethnographer and historian. One of the pioneers of the Lithuanian national revival, he is credited as an author of the first book on the history of Lithuania written in the Lithuanian language (Wikipedia).

Bust by Juozas Zikaras, 1927 (reconstructed 1988, architect Vladimiras Dubeneckis).

4
Kaunas - Laisvė Paminklai
 

1862-1932

juk be noru ir be kovos
laisvos nebuvo lietuvos
nebuvo amžiais ir nebus

1862-1932

because without volition and without a fight
Lithuania was not free
for centuries and will not be

Maironius (Pasandravys 1862 - Kaunas 1932), real name Jonas Mačiulis, Lithuanian romantic poet (Wikipedia).

Bust by Bronius Pundzius, 1927 (reconstructed 1988, architect Algimantas Sprindys).

On the side: jono masaičio | ir sūnu | lieykla | kaune (Jonas Masaičius and Son, Foundry, Kaunas)

5
Kaunas - Laisvė Paminklai
jonas
basanavičius

1851-1927

(for the major
part unreadable)

Jonas
Basanavičius
1851-1927

Jonas Basanavičius (Ožkabaliai 1851 - Wilno [Vilnius] 1927) physician, activist and proponent of Lithuania's National Revival and founder of the first Lithuanian language newspaper Aušra (Wikipedia).

Bust by Juozas Zikaras, 1923 (reconstructed 1988, architect Vladimiras Dubeneckis).

Signed: I. Zikaras / S.C.D-ves 1923

6
Kaunas - Laisvė Paminklai
vincas
KUDIRKA
1858-1899

lietuva
tėvyne mūsu

Vincas
Kudirka
1858-1899

Lithuania
Our Motherland

Vincas Kudirka (Paežeriai 1858 - Vladislavovas (now Kudirkos Naumiestis) 1899), Lithuanian poet and physician, and the author of both the music and lyrics of the Lithuanian National Anthem, Tautiška giesmė (Wikipedia).

Bust by Juozas Zikaras, 1927 (reconstructed 1988, architect Vladimiras Dubeneckis).

7
Kaunas - Laisvė Paminklai
generolas
S. ŽUKAUSKAS
1860-1937

atgimusios lietuvos
pirmasis
kariuomenenes vadas

General
S. Žukauskas
1860-1937

Reborn Lithuania's
first
Army Commander

Silvestras Žukauskas (Silvester Konstantinovich Zhukovsky - Сильвестр Константинович Жуковский) (Poškiečiai-Dovainiškiai, near Pakruojis 1860 - Kaunas 1937), general in the Russian army, and later in his native Lithuania, after it regained its independence in 1918 (Wikipedia).

Bust by Bernardas Bučas, 1938 (reconstructed 1990).

Signed: B. Bučas | 1938 | Pa….

8
Kaunas - Laisvė Paminklai
vladas
putvinskis
1873-1929

šaulių sąjungos
kūrėjas
pirmasis pirmininkas
ir viršininkas

Vladas
Putvinskis
1873-1929

Creator,
First President
and Captain
of the Riflemen's Union

Vladas Putvinskis (Riga, Latvia 1873 - Kaunas 1929), Lithuanian nobleman, landowner, writer, book smuggler, and fishing pioneer. Co-founder of the Lithuanian Riflemen's Union, 1919 (Wikipedia).

Bust by Bernardas Bučas, 1938 (reconstructed 1990, by Zigmas Survila).

Signed: z. survila | 1990

9
Kaunas - Laisvė Paminklai
generolas
J. ŽEMAITIS-VYTAUTAS
1909-1954

lietuvos laisvės
kovos sajūdžio
prezidiumo
pirmininkas
sovietu
sušaudytas
maskvoje 1954.11.26

General
J. Žemaitis-Vytautas
1909-1954

Chairman of the
Board of the Union of
Lithuanian Freedom Fighters
Shot by
the Soviets
in Moscow 26 Nov. 1954

Jonas Žemaitis - codename Vytautas (Palanga 1909 - Moscow 1954), one of the leaders of armed resistance against the Soviet occupation in Lithuania (Wikipedia).

On the side: pastatyta lietuvos | laisvės kovos | sajūdžio kariu ir | rėmėjų lėšomis (erected by veterans and sponsors of the Union of Lithuanian Freedom Fighters)

On the other side a plaque with a very long "Deklaracija" of the Union of Lithuanian Freedom Fighters of 16 February 1946, added to the monument in 2009.

Bust by Juozas Šlivinskas, 2008

10
Kaunas - Laisvė Paminklai
brigados generolas
P. PLECHAVIČIUS
1890-1973

lietuvos vietinės
rinktines įkūrejas
(1944 02 16) ir vadas

pastatyta 2008 m.

Brigadier General
P. Plechavičius
1890-1973

Co-founder (1944 02 16) and Commander of
the Lithuanian Territorial
Defense Force

Erected in 2008

Povilas Plechavičius (Židikų valsčius 1890 - Chicago, Ill. 1973), Imperial Russian and then Lithuanian military officer and statesman; known for his actions during the Lithuanian Wars of Independence, for organizing the 1926 Lithuanian coup d'état and for leading a Lithuanian self-defence force during the German occupation of Lithuania (Wikipedia).

On the side: pastatyta lietuvos | vietinės rinktines kariu | savanoriũ rėmėjų | lėšomis 2008.10.04 (erected by veterans and sponsors of the Lithuanian Territorial Defense Force, 4 Oct. 2008)

Bust by Juozas Šlivinskas, 2008

Signed: (unreadable)

III. Laisvės Paminklas - Independence Monument

Statue of Liberty by sculptor Juozas Zikaras and the architect Vladimiras Dubeneckis, 1928 (Reconstructed 1989).

Column with on top a bronze allegorical figure of Freedom: a winged angel with a flag. On the sides of the column bronze plaques with the names of important places for the War of Independence.

Kaunas - Kaunas - Laisvė Paminklai Kaunas - Kaunas - Laisvė Paminklai
KARŽYGIAMS PANEVĖŽYS
DAUGUVA
RADVILIŠKIS

1919

KLAIPĖDA

1923

ŠIRVINTOS
GIEDRAIČIAI

1923

Inscription(s)

Plaque in the pavement in the center of the Nation Honour Avenue.
Kaunas - Laisvė Paminklai visi šio sodelio
paminklai buvo
nugriauti stali-
nizmui siautėjant

lietuvos žmonių
valia ir lėšomis
jie atstatyti 1988
-1990 metais

All monuments
in the garden
were demolished
under stalinism

With Lithuanian people's
will and resources
they were restored
in 1988-1990

Annotation

For the architect Vladimiras Dubeneckis is in Kaunas a commemorative plaque.

Kaunas - Laisvė Paminklai

Sculptors

Sources & Information

Tags

 • Engineer
 • Ethnographer
 • Folklorist
 • George, St.
 • Historian
 • Jankus, Martynas
 • Juozapavičius, Antanas
 • Kudirka, Vincas
 • Liberty / Freedom
 • Lukšys, Povilas
 • Physician
 • Plechavičius, Povilas
 • Politician/Statesman
 • Printer
 • Publisher
 • Putvinskis, Vladas
 • Šlivinskas, Juozas
 • Soldier
 • Survila, Zigmas
 • Vaura, Alfonsas
 • Vileišis, Petras
 • War Memorial (Lithuania)
 • Woman (mourning)
 • Writer / poet
 • Žemaitis, Jonas
 • Zikaras, Juozas
 • Žukauskas, Silvestras
 • Locatie (N 54°53'57" - E 23°54'42") (Satellite view: Google Maps)

  Item Code: lt145; Photograph: 14 July 2013
  Of each statue we made photos from various angles and also detail photos of the various texts.
  If you want to use photos, please contact us via the contact form (in Dutch, English or German).
  © Website and photos: René & Peter van der Krogt

  Bronzefiguren Kaufen

  Your banner here? Click for information.