Ireland

Statues - Hither & Thither

Site Search:
Dublin - Baile Átha Cliath
Co. Dublin - Contae Átha Cliath

Merrion Square Park, D2

An Dún Cuimhneachán

National Memorial to members of the Defence Forces who died in the service of the state
Brian King
2008

Dublin - Baile Átha Cliath /  An Dún Cuimhneachán   Dublin - Baile Átha Cliath /  An Dún Cuimhneachán

Description

Pyramid shaped memorial made of four granite slabs resting on a steel frame with glass panels. Inside are bronze statues depicting members of the four component parts of Óglaigh na hÉireann (Defence Forces Ireland): the Army, Navy, Air Corps and Reserve. These four figures standing guard over an eternal flame emanating from the Defence Forces Badge at the centre of the structure.
The statues are inside the pyramid and only visible through the glass panels.

Dublin - Baile Átha Cliath / An Dún Cuimhneachán Dublin - Baile Átha Cliath / An Dún Cuimhneachán

Information Sign

Cuimhneachán Náisiúnta do chomhaltaí d'Óglaigh na hÉireann
a fuair bás le linn sheirbhís an Stáit

National Memorial to members of the Defence Forces
who died in the service of the State

Sculptor: Brian King

An Cuimhneachán Náisiúnta do chomhaltaí d'Óglaigh
na hÉireann a fuair bás le linn sheirbhís an Stáit
"An Dún Cuimhneacháin"

Is áit mhachnaimh aghus chuimhnimh i an Cuimhneachán Náisiúnta do
chomhaltaí d'Óglaigh na hÉireann, agus ionad lárnach a bhféadann
teaghlaigh, gaolta agus an pobal i gcoitinne machnamh a dhéanamh ann ar
an dúthracht agus ar an íobairt a rinne comhaltaí d'Óglaigh na hÉireann
a fuair bás le linn sheirbhís an Stáit.
Cuimsíonn cruth pirimide an chuimhneacháin, a dhear Brian King, tagairtí
stairiúla d'adhlacadh agus seasann sé mar bhuanteistiméiracht do na mairbh.
Léiríonn sé, freisin, cruth pubail mhíleata. Laistigh den phirimid,
coimhéadann ceitre fhior cré-umha, a sheasann do gach eilimint d'Óglaigh
na hÉireann, an lasair shíoraí a éironn ó Shuaitheantas Óglaigh na hÉireann.
Tá an lasair ag dó i mbuanchuimhne ar chomhaltaí d' Óglaigh na hÉireann
a thug an íobairt ba mhó.

National Memorial to members of the Defence Forces
who died in the service of the State
"An Dún Cuimhneacháin"

The National Memorial to members of the Defence Forces is a place
of contemplation and remembrance, providing a focal point
whre families, relatives and members of the public can reflect
on the contribution and sacrifice made by members of the
Defence Forces who died in the service of the State.
The pyramid shape of the memorial, which was designed by
Brian King, captures historic references to burial and is a standing
testament to the dead. It also reflects the shape of a
military tent. Within the pyramid, four bronze figures
representing all elements of the Defence Forces, stand guard
over the eternal flame that emanates from the Badge of the Defence
Forces. The flame burns in perpetual memory of those members of
the Defence Forces who have made the ulitamete sacrifice.

Sculptor

Sources & Information

Tags

Locatie (N 53°20'24" - W 6°15'4") (Satellite view: Google Maps)

Item Code: ie015; Photograph: 9 June 2014
Of each statue we made photos from various angles and also detail photos of the various texts.
If you want to use photos, please contact us via the contact form (in Dutch, English or German).
© Website and photos: René & Peter van der Krogt

Bronzefiguren Kaufen

Your banner here? Click for information.