Magyarország

Statues - Hither & Thither

Site Search:
Mór
Fejér megye

Erzsébet tér

Wekerle Sándor

(Mór 1848 - Budapest 1921)
Hungarian politician who served three times as prime minister
(Wikipedia)
Nagy Benedek
2011

Mór /  Wekerle Sándor   Mór /  Wekerle Sándor

Description

Bronze statue of Wekerle sitting in a room.

Inscription(s)

WEKERLE SÁNDOR
mór szulotte,
magyarország első
polgári származású
miniszterelnöke
Sándor Wekerle
a native of Moor
the first Hungarian
Prime Minister
of bourgeois origin

    állami megbízatások:
pénzügyminisztérium tisztviselő1870-87
pénzügyminisztérium államtitkár1887-89
pénzügyminisztér1889-95
kereskedelemügyi miniszter1892
miniszterelnök1892-95
közigazgatási bíróság elnöke1896-1906
miniszterelnök1906-10
pénzügyminisztér1906-10
honvédelmi miniszter1906
horvát-szlavón-dalmát
tárca nélküli miniszter1906
igazságügy miniszter1909-10
miniszterelnök1917-18
pénzügyminisztér1917-18
földművelesügyi miniszter1918
belügyminiszter1918
országos pénzügyi tanács elnöke1921
 
    kitüntetések:
vaskoronarend1884
valóságos belső titkos tanácsos1891
vaskoronarend1892
vörös sasrend nágykeresztje1893
    State mandates:
Official of the Ministry of Finance1870-87
State Secretary at the Ministry of Finance1887-89
Minister of Finance1889-95
Minister of Trade1892
Prime Minister1892-95
President of the Administrative Court1896-1906
Prime Minister1906-10
Minister of Finance1906-10
Minister of Defence1906
Croatian-Slavonian-Dalmatian
Minister without portfolio1906
Minister of Justice1909-10
Prime Minister1917-18
Minister of Finance1917-18
Minister of Agriculture1918
Minister of Interior1918
President of National Finance1921
 
    Medals:
Iron Crown1884
Actual Privy Counsillor1891
Iron Crown1892
Great Cross of the Red Eagle1893

e szobrot állíttatta
wekerle sándor halálának
90. évfordulóján
a móri városvédő és szépítő egyesület
kezdeményezésére létrejott
wekerle sándor emlékbizottság

fővédnök
DR. ORBÁN VIKTOR

kiemelt támogatók:
mór városi önkormányzat
móri városvédő és szépítő egyesület
fejér megyei hirlap
fejér megyei kereskedelmi és iparkamara
fejér megyei önkormányzat
prof.dr. svéhlik csaba
alcoa-köfem kft.
ezerszó reklam és média stúdió
brindisi szent lőrino borrend
mór városi televízio
fhl bjorn kft

This statue was erected
at the 90th anniversary of the death of
Sándor Wekerle
by the Mór Protection and Beautification Association
on the initiative of the
Sándor Wekerle Memorial Committee

Sponsors:
Dr. Viktor Orbán

Featured Sponsors:
Mór town government
Mór Protection and Beautification Association
Fejér County News
Fejér County Chamber of Commerce and Industry
Fejér Vounty government
Prof. dr. Csaba Svéhlik
Alcoa-Köfem ltd.
Advertising and Media Studio Thousand Words
Brindisi St. Lőrino Wine Market
Mór Town Television
FHL Bjorn Ltd.

and many more names

Signed: nagy benedek / 2011

Mór - Wekerle Sándor

Sculptor

Sources & Information

Tags

Location (N 47°22'32" - E 18°12'41")

Item Code: hufe037; Photograph: 8 September 2012
Of each statue we made photos from various angles and also detail photos of the various texts.
If you want to use photos, please contact us via the contact form (in Dutch, English or German).
© Website and photos: René & Peter van der Krogt

Your banner here? Click for information.