Magyarország

Statues - Hither & Thither

Site Search:
Budapest
Budapest Főváros

Kossuth Lajos tér 11 (V.)
(FVM (Ministry of Agriculture))

Galéria Magyar Mezőgazdasági úttörői és mások

Gallery of Hungarian Agricultural Pioneers and some others

Various sculptors
1932-2010

Budapest / Galéria Magyar Mezőgazdasági úttörői és mások   Budapest / Galéria Magyar Mezőgazdasági úttörői és mások

Description

Around and under the arcade of the west façade of the Ministry of Agriculture and Rural Development (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, FVM) are 3 statues, 19 bronze busts and a 8 commemorative plaques for agriculturists and other men with relation to agriculture.

Front Lawn

1. Kaszás férfi - Harvester

Sculpted by Somogyi Árpád, 1956

2. Agronómus lány - Peasant Girl

Sculpted by Somogyi Árpád, 1959

NAGYÁTADI SZABÓ ISTVÁN nem sebeket ütni, ha-
nem sebeket gyógyítani
jöttünk a parlamentbe
István Nagyátadi Szabó We came to the parliament
not to punch wounds
but also to heal wounds

3. Nagyatádi Szabó István (Erdőcsokonya 1863 - Erdőcsokonya 1924)
Hungarian politician, three times Minister of Agriculture (1919, 1920-21 and 1922-24 (Wikipedia).

Sculpted by Szentgyörgyi István, 1932

Signed: Szentgyörgy I - öntötte KRAUSZ FERENCZ / budapest

Arcade, North wing

FASCHING
ANTAL
1879-1931.

geodézia tudományok kiemelkedő
alakja

Fasching
Antal
1879-1931

Prominent scholar of Geodesy

5. Fasching Antal (Timișoara / Temesvár 1879 - Budapest 1931)
Hungarian surveying engineer
(Wikipedia).

Sculpted by Kóthay Nándor, 1982

'SIGMOND ELEK
1873-1939

a korszerű talajtani kutatások
megalapozója.

Sigmond
Elek
1873-1939

founder of modern soil science
research

6. 'Sigmond Elek (Kolozsvár / Cluj 1873 - Budapest 1939)
chemical engineer, member of the Hungarian Academy of Sciences, the founder of modern soil science research in Hungary
(Wikipedia).

Sculpted by Kaubek Péter, 1983

KÁROLYI
SÁNDOR
gróf
1831-1906

a magyar gazdaszövetség
i. elnöke
a magyar szövetkezeti mozgalom
megalapozója

Count
Károlyi
Sándor
1873-1939

First president of the
Association of the Hungarian economy.
Founder of the
Cooperative movement in Hungary

7. Károlyi Sándor Nagykárolyi gróf Károlyi Sándor (Pest 1831 - Menton, France, 1906), Hungarian politician, founder of the hospital of the Hungarian Academy of Sciences (Wikipedia)..

Sculptor unknown

KVASSAY JENŐ
1850-1919

a magyar
kultúrmérnöki intézmény
megszervezője

Kvassay Jenő
1850-1919

Organizer of the
Hungarian Civil Engineering
Institution

8. Kvassay Jenő (Buda 1850 - Budapest 1919)
Hungarian hydrographic engineer
(Wikipedia).

Sculpted by Lapis András, 2002

DONÁTH FERENC
1913-1986

agrárközgazdász
az 1945-ös földreform szervezője
az FM államtitkára

Donáth Ferenc
1913-1986

Agricultural Economist
of the 1945 land reform organized
by the FM Secretary of State

9. Donáth Ferenc (Jászárokszállás 1913 - Budapest 1986)
Hungarian statesman, agricultural historian, journalist, member of Parliament and the National Assembly
(Wikipedia).

Sculpted by Marton László, 2003

TESSEDIK
SÁMUEL
1742-1820

a magyar mzőgazdasági szakoktatás
elméleti és gyakorlati megalapítója

Tessedik
Sámuel
1742-1820

Founder of the vocational education theory
and practice of the Hungarian agriculture

translation?

10. Tessedik Sámuel (Albertirsa 1742 - Szarvas 1820), Hungarian Lutheran pastor, teacher, educational and economic writer (Wikipedia)..

Sculpted by Konyorcsik János, 1977

NAGYVÁTHY
JÁNOS
1755-1819.

javaslatára létesült a keszthelyi
georgikon felvilágosult gondolkodó
a magyar tudós társaság
szervezésének részese

Nagyváthy
János
1755-1819.

By his proposal was founded the
Georgikon (University) in Keszthely
Enlightened thinker, participated in the
organization of the Hungarian Association of Scientists

11. Nagyváthy János (Miskolc 1755 - Csurgó 1819), first author of Hungarian agricultural works (Wikipedia)..

Sculpted by Záhorzik Nándor, 1977

PETHE FERENC
1762-1832

az első magyar gazdasági szaklap
szerkesztője, elsőként ismerte fel
az üzemszervezés jelentőségét.

Pethe Ferenc
1762-1832

Editor of the first Hungarian
economic magazine
the first to recognize the
significance of the business organization

12. Pethe Ferenc (Bűdszentmihály 1762 - Szilágysomlyó 1832), Hungarian journalist, editor of the first Hungarian business magazine (Wikipedia)..

Sculpted by Vastagh László, 1977

HANKÓCZY
JENŐ
1879-1939

a hazai minöségi buzatermelés és
lisztminösités elméleti alapjainak
nemzetközi tekintélyü megteremtöje

Hankóczy
Jenő
1879-1939

nternationally recognized founder
of the theoretical bases of the domestic
qualitative wheat production and qualification(?)
b of flour.

13. Hankóczy Jenő (Pusztazselyke 1879 - Budapest, 1939)
Hunarian agriculturist, researcher in wheat and flour quality issues, invnetor of the "farinométer"
(Wikipedia).

Sculpted by Hadik Magda, 1984

KOSUTÁNY
TAMÁS
1848-1915

az agrárkémia tudományának
megalapítója.

Kosutány
Tamás
1848-1915

Founder of the
science of agricultural chemistry

14. Kosutány Tamás (Nyírlugos 1848 - Budapest 1915)
Hungarian agrochemist
(Wikipedia).

Sculpted by Horváth János, 1984

Dr. OKÁLYI IVÁN
professzor
/1900-1968/

A magyar
kertészeti
termesztéstechnológia
megalapozója.

Prof.Dr.
Okályi Iván
(1900-1968)

Founder of the
Hungarian
horticultural
cultivation

15. Okályi Iván (Gádoros 1900 - Budapest 1968)
Founder of the Hungarian horticultural cultivation.

Sculptor unknown;
Signed: CSP

Arcade, South wing

HORN ARTÚR
akadémikus
1911-2003

a magyar állattenyésztés
iskolateremtő oktatója
és nemzetközileg elismert
kutatója

Horn Artúr
scholar
1911-2003

School teacher of Hungarian livestock
building and an internationally recognized
scholar

16. Horn Artúr (Cairo, Egypt, 1911 - Budapest 2003)
Hungarian agricultural engineer
(Wikipedia).

Sculpted by Tóth Béla, 2010

Dr FEJES SÁNDOR
kossuth-díjas
1907-1977

A magyar üzemi gyümölcs
és szőlőtermesztés
megteremtője

Dr Fejes Sándor
Kossuth Prize
1907-1977

Founder of the Hungarian manufacturing
of fruit and grape production

translation?

17. Fejes Sándor (Tóváros 1907 - Budapest 1977)
Hungarian horticultural engineer, doctor of agricultural sciences
(Wikipedia).

Sculpted by Eskulits Tamás, 1987

BAROSS LÁSZLÓ
1865-1938
SZÉKÁCS ELEMÉR
1870-1938
FLEISCHMANN RUDOLF
1879-1950

a modern növénynemesítés hazai úttörői

Baross László
1865-1938
Székács Elemér
1870-1938
Fleischmann Rudolf
1879-1950

pioneers of modern domestic plant breeding

18. Baross László (Felsőzsember 1865 - Bánkútpuszta 1938), Hungarian agriculturist (Wikipedia).
Székács Elemér (Pest 1870 - Budapest 1938), Hungarian agronomist and economic writer (Wikipedia).
Fleischmann Rudolf (Cheb 1879 - Kompolt 1950), Hungarian agriculturist (Wikipedia).

Sculpted by Grantner Jenő "Abonyi", 1980

TOLNAY SÁNDOR
1748-1818

a magyar állatorvosképzés megszervezője
az állatjárványtan, kórtan, állathigiénia
és a klinikai állatorvostudományok
megalapozója

Tolnay Sándor
1748-1818

Organizer of the Hungarian veterinary education,
founder of the veterinary epidemiology,
pathology, animal hygiene and
veterinary clinical sciences in Hungary

19. Tolnay Sándor (Nagycsömöte 1747 - Pest 1818)
first university professor of veterinary medicine in Hungary
(Wikipedia).

Sculpted by Marosits István, 1992

WAGNER
KÁROLY
1830-1879

Az erdészetpolitika kiemelkedő alakja
a magyar erdészeti szaknyelv
valamint az első
korszerű erdőtörvény egyik megalkotója

Wagner
Károly
1830-1879

Outstanding personality of the forestry policy,
one of the founders of the Hungarian
forestry technical language and the first modern forest law

20. Wagner Károly (Aknasugatagon / Ocna Sugatag, Romania 1830 - Budapest 1879),
Hungarian scholar in forestry science.

Sculpted by Lantos Györgyi, 1979

MATHIÁSZ
JÁNOS
1838-1921

ûj, világhírű szőlőfajták nemesítője

Mathiász
János
1838-1921

breeder of a new, world-renowned
variety of grape

21. Mathiász János (Ádámfölde 1838 - Kecskemét 1921)
Hungarian viticulturist
(Wikipedia).

Sculpted by Nyírő Gyula, 1978

UJHELYI
IMRE
1866-1923

mezőgazda-állatorvos
a magyarországi állattenyésztés
és tejtermelés korszerűsítésének
egyik legnagyobb egyénisége

Ujhelyi
Imre
1866-1923

One of the greatest personalities
of the modernization of agriculture,
animal husbandry and veterinary milk production
in Hungary

22. Ujhelyi Imre (Dunapataj 1866 - 1923)
Professor of economy
(Wikipedia).

Sculpted by Nagy Géza, 1977

MAREK
JÓZSEF
1868-1952

az állatorvosi klinikai diagnosztika
tudósa, kutatásai új alapokra helyezték
az egyetemes állatorvostant

Marek
József
1868-1952

Scientist of the veterinary clinical diagnostics,
his research redefined the doctrine of
the universal veterinary

23. Marek József (Horná Streda 1868 - Budapest 1952), Hungarian veterinarian and scientist (Wikipedia)..

Sculpted by Englert Judit, 1978

SZABÓ
GUSZTÁV
1879-1963

A műegyetem tanára
a mezőgazdasági műszaki fejlesztés
úttörője

Szabó
Gusztáv
1879-1963

Professor at the Technical University,
pioneer of the technical development
of the agriculture

24. Szabó Gusztáv (Győr 1879 - Budapest 1963)
Professor of Mechanical Engineering at the Technical University.

Sculpted by Horváth János, 1983

CSERHÁTI
SÁNDOR
1852-1909

munkásságával a magyarországi
növénytermesztést tudományos
alapokra helyezte

Cserháti
Sándor
1852-1909

His work placed into scientific bases
the Hungarian crop science

25. Cserháti Sándor (Győr 1852 - Magyaróvár 1909)
Hungarian teacher and agricultural writer
(Wikipedia).

Sculpted by Humenyánszky Jolán, 1983

KOZMA
FERENC
1826-1892

A magyar lótenyésztés aranykorának
megalapozója
A modern lótenyésztési igazgatás
megszervezője.

Kozma
Ferenc
1826-1892

Founder of the golden age
of Hungarian horse-breeding
Organizer of modern
b horse-breeding management

26. Kozma Ferenc (Sőrnye puszta 1826 - Mezőhegyes 1892)
Secretary, later Counsellor of the Minister of Agriculture, horse breeder
(Wikipedia).

Sculptor unknown

Commemorative plaques on the outer façade of the building

WORONIECKI MIECZYSZLAV herceg
az 1848-49. évi szabadságharc
lengyel lovas légiójának hű ezredese
az itt elterült régi fa-téren halt vértanúhalált
1849 október 20.-án 23 éves korában
a magyar szabadságért és
az ezeréves magyar-lengyel barátságért
magyar-lengyel egyesület
stowarzyszenie wegiersko polskie
Prince Mieczysław Woroniecki
Faithful Polish colonel of cavalry legion in the 1848-1849
Independence Revolution.
In this old wood-prone square died a
martyr's death on 20 October 1849 at
age 23, for the Hungarian freedom and
the thousand years Polish-Hungarian friendship.
Hungarian-Polish Association
Stowarzyszenie Wegiersko Polskie

27. Mieczysław Woroniecki (Skurowie 1825 - Budapest 1849)
Polish prince and commander of the Polish Legion Regiment fighting for Hungary during the revolution. Imprisoned and hanged by the Austrians.

Sculpted by Hajdú Endre, 1932
Signed: hajdu / endre

konrad-kazimierz
RULIKOWSKI
a cári hadsereg lengyel
zászlósa emlékére, aki a
magyar szabadságharc
vértanujaként halt meg
1849-ben a közös szabadságért

belváros-lipótváros
önkormányzata.

Konrad Kazimierz
Rulikowski
of the Polish' ensign of Tsarist Army.
He died as a martyr of
Hungarian Independence
for the common freedom in 1849.

28. Konrad Kazimierz Rulikowski (1814-1849)
Polish officer fighting for Hungary during the revolution.

Sculpted by Czinder Antal, 1997

SZILÁGYI JÓZSEF
1917-1958
emlékére

az 1956-os forradalom mártírja.
törhetetlen kiállásával,
az igazságot akarta győzelemre segíteni.

szilágyi julianna 2006
In memory of
Szilágyi József
(1917-1958)

1956 revolution martyr
unbreakable stand for the truth,
he wanted to help win

29. Szilágyi József (Debrecen 1917 - Budapest 1958)
Lawyer, police Lieutenant Colonel. 1956 Hungarian revolutionary, sentenced to death and executed.
(Wikipedia).

Sculptor unknown

Losonczy Géza
újságíró, államminiszter
1917-1957

Elbocsát az anyánk csókja,
Minden rózsánk véres rózsa,
Bénán esünk koporsóba,
De: így éltünk vitézmódra

Ady Endre
Losonczy Géza
Journalist, Minister of State
1917-1957

Our mother's kiss says goodbye,
All our roses are bloody roses,
Lamely fell to a coffin,
But: we lived so valiant

Endre Ady

30. Losonczy Géza (érsekcsanád 1917 - Budapest 1957)
Hungarian journalist and politician.During the 1956 revolution, he joined the Imre Nagy government as minister of press and propaganda affairs
(Wikipedia).

Sculpted by Kalmár János, 2009

Erdei Ferenc
[signature]

1910-1971

31. Erdei Ferenc (Makó 1910 - Budapest 1971)
Hungarian politician, Interior Minister in the unofficial Interim government led by Béla Miklós, 1944-45; Minister of Justice, 1953-1956; Deputy Prime Minister during the Revolution of 1956
(Wikipedia).

Sculpted by Somogyi Árpád, 1988

Budapest - Millenniumi emlékmű

Sculptors

Sources & Information

Tags

 • Fejes, Sándor
 • Fleischmann, Rudolf
 • Gallery of Honor
 • Grantner Jenő "Abonyi"
 • Hadik Magda
 • Hajdú Endre
 • Hankóczy, Jenő
 • Harvester
 • Historian
 • Horn, Artúr
 • Horváth János
 • Humenyánszky Jolán
 • Journalist
 • Kalmár János
 • Károlyi, Sándor
 • Kaubek Péter
 • Konyorcsik János
 • Kosutány, Tamás
 • Kóthay Nándor
 • Kozma, Ferenc
 • Kvassay, Jenő
 • Lantos Györgyi
 • Lapis András
 • Losonczy, Géza
 • Marek, József
 • Marosits István
 • Marton László
 • Mathiász, János
 • Nagy Géza
 • Nagyváthy, János
 • Nyírő Gyula
 • Okályi, Iván
 • Paardenfokker
 • Pethe, Ferenc
 • Politician/Statesman
 • Revolutionary/Patriot
 • Rulikowski, Konrad Kazimierz
 • Scholar / scientist
 • Scythe-mower
 • 'Sigmond Elek
 • Somogyi Árpád
 • Statue (man)
 • Szabó de Nagyatád, István
 • Szabó, Gusztáv
 • Székács, Elemér
 • Szentgyörgyi István
 • Szilágyi, József
 • Tessedik, Sámuel
 • Tolnay, Sándor
 • Tóth Béla
 • Ujhelyi, Imre
 • Vastagh László
 • Veterinarian
 • Viniculturist
 • Wagner, Károly
 • Woroniecki, Mieczysław
 • Záhorzik Nándor
 • Locatie (N 47°30'23" - E 19°2'52") (Satellite view: Google Maps)

  Item Code: hubp011; Photograph: 7 September 2012  / updated: 22 November 2016
  Of each statue we made photos from various angles and also detail photos of the various texts.
  If you want to use photos, please contact us via the contact form (in Dutch, English or German).
  © Website and photos: René & Peter van der Krogt

  Bronzefiguren Kaufen

  Your banner here? Click for information.