Česko

Statues - Hither & Thither

Site Search:
Brtnice
kraj Vysočina

Náměstí Svobody

Medvěd brtník

Brown Bear

Pavel Tasovský
2009

Brtnice /  Medvěd brtník   Brtnice /  Medvěd brtník

Description

Scupture of a bear.

Information Sign

Medvĕd brtník

dostal své jméno od starého slovanského názvu
přírodních včelích úlů = brtí. Brtĕ daly jméno
říčce a pozdĕji i mĕstu Brtnici. Plastika
medvĕda brtníka bude trvale připomínat původ
názvu mĕsta Brtnice.
Autor díla: Pavel Tasovský.
Postaveno v r. 2009 občanským sdružením
Brtnické kovadliny pomocí veřejné sbírky a s
podporou Poslanecké snĕmovny Parlamentu
České republiky.

Brown Bear

got its name from the Old Slavic name
for natural bee hives - brtí. Brt? gave the name
to the river and later the town of Brtnice. The sculpture
of the brown bear will permanently commemorate the origin
of the city name Brtnice.
Sculptor: Pavel Tasovský.
Erected in 2009, by the civic association of Brtnice with public
donations and with the support of the Chamber of Deputies
of the Czech Republic.

Sculptor

Sources & Information

Tags

Location (N 49°18'17" - E 15°40'39")

Item Code: czvy025; Photograph: 4 September 2012
Of each statue we made photos from various angles and also detail photos of the various texts.
If you want to use photos, please contact us via the contact form (in Dutch, English or German).
© Website and photos: René & Peter van der Krogt