Česko

Statues - Hither & Thither

Site Search:
Nové Město na Moravě
kraj Vysočina

Komenskeho náměstí

Jan Amos Komenský

John Amos Comenius

(SE Moravia 1592 - Amsterdam 1670)
Moravian teacher, educator, philosopher and writer
(Wikipedia)
Julius Pelikán
1920

Nové Město na Moravě /  Jan Amos Komenský   Nové Město na Moravě /  Jan Amos Komenský

Description

Marble bust.

Inscription(s)

J.A. KOMENSKÝ,
nejslavnĕjší
z českých bratří,
učitel národů
hlasatel sbratrení
lidstva.
28/3 1592 - 15/11 1670
živ buď národe
posvĕcený v bohu; neumírej,
muži tvojiať jsou bez počtú.
pre roku
česke samostatnost
na pamatku
osvobozeni naroda
česko bratrská
cr?e v evang.
v novém mĕstĕ
15/11 1920
J.A. Comenius,
the most famous
of the Czech Brethren,
teacher of nations
announcer of the brotherhood
of mankind.
28/3 1592 - 15/11 1670
Long live the nation
sanctified in God, do not die,
with thy men be few.
In the year
of Czech independence
in memory of
liberated nation
the Czech Brethren
[...]
in Nové Město
15/11 1920

Information Sign

evangelycký kostel
a busta jana amose komenského

Autor busty: Julius Pelikán, 1920

Nové Město na Moravě - Jan Amos Komenský

Sculptor

Sources & Information

Tags

Location (N 49°33'46" - E 16°4'33")

Item Code: czvy008; Photograph: 4 September 2012
Of each statue we made photos from various angles and also detail photos of the various texts.
If you want to use photos, please contact us via the contact form (in Dutch, English or German).
© Website and photos: René & Peter van der Krogt