Česko

Statues - Hither & Thither

Site Search:
Letohrad
Pardubický kraj

Václavské náměstí
(Městké Muzeum)

Petr Jilemnický

Kyšperk (now Letohrad) 1901 - Moscow 1949
Czech writer and diplomat
(Wikipedia)
artist unknown
date?

Letohrad /  Petr Jilemnický   Letohrad /  Petr Jilemnický

Description

Commemorative plaque with incised portrait.

Inscription(s)

zde se narodil
dne 18. března r. 1901
spisovatel, národní umĕlec,
čestný občan zdejšího mĕsta
PETR JILEMNICKÝ
zemřel jako kulturní atašé
čsl. velvyslanectví
dne 19. kvĕtna 1949 v moskvĕ.
Here was born
on 18 March 1901
the writer, national artist,
honorary citizen of this town
Petr Jilemnický
died as a cultural attaché
of the Czechoslovak embassy
on 19 May 1949 in Moscow.

Sculptor

Tags

Location (N 50°2'8" - E 16°29'59")

Item Code: czpa015; Photograph: 3 September 2012
Of each statue we made photos from various angles and also detail photos of the various texts.
If you want to use photos, please contact us via the contact form (in Dutch, English or German).
© Website and photos: René & Peter van der Krogt