Česko

Statues - Hither & Thither

Site Search:
Mariánské Lázně
Karlovarský kraj

Masarykova

Památník Václava Skalníka

Monument for Václav Skalník

Vitĕzslav Eibl
1981

Mariánské Lázně / Památník Václava Skalníka   Mariánské Lázně / Památník Václava Skalníka

Description

Three pairs of stone steles with bronze reliefs on each side.

(click on the photo for an enlargement in a separate window.)
Mariánské Lázně - Památník Václava Skalníka
1
Mariánské Lázně - Památník Václava Skalníka
2
Mariánské Lázně - Památník Václava Skalníka
3
Mariánské Lázně - Památník Václava Skalníka
4
Mariánské Lázně - Památník Václava Skalníka
5
Mariánské Lázně - Památník Václava Skalníka
6
  North stele:
 1. Portrait of Václav Vojtěch Skalník, Signed: v. eibl 1980.
  Václav Vojtěch Skalník (1779-1861), landscape architect and mayor of Mariánské Lázně, creator of the local parks
 2. Two men and a woman looking at a peacock.

  West stele:

 3. Bathing woman.
 4. Two gentlemen looking at builders at work.

  South stele:

 5. Man drinking from a jar, and a woman and child near a tree.
 6. Text plaque (see below).

Inscription(s)

Lze jenom tĕžko dneska uvĕřit, že ta místa kolem dokola
bývala plná bažin, skalnatých propastí a pustin.
tím spíše budiž s úctou vzpomenuto tĕch kdo s léty promĕnili
zdejší nehostinnou zem v kraj kvetoucí a léčivý a vlídný...

VÁCLAV SKÁLNÍK * 29.6.1776 + 7.10.1861
zahradník krajinář, první představený mariánských lázní
a tvůrce jejich lázéňských sadů.

JIŘÍ FISCHER *15.12.1768 + 9.10.1828
autor zastavovacího plánu mariánských lázní,
profesor polytechnického ústavu v praze
a zemský ředitel staveb v čechách.

Zemĕ a voda mají divukrásnou moc uzdravovat lidi.
co zbývá lidem, než se na oplátku naučit
uzdravovat krajiny a povodí a mĕsta?
aby nezůstali dlužni. aby zůstali naživu.

památník Václava Skalníka byl vybudován péčí
mĕstského národního výboru v mariánských lázních
při rekonstrukci areálu kolonády v letech
1976-1983.

It is be a hard to believe today that this place used to be full
of swamps, rocky gorge and wastes. Rather with respect we remember
those who have transformed the local region inhospitable ground
in flowering and medicinal and gentle ...:

Václav Skálnik * 29 June 1776 † 7 October 1861
landscape gardener, first introduced Mariánské Lázně
and creator of the spa park.

Jiří Fischer * 15 December 1768 † 9 October 1828
author of the building plan of Mariánské Lázně,
Professor of the Polytechnic Institute in Prague
and country manager of buildings in Bohemia.

Land and Water ?? have power to heal people.
what is left to people before they in turn teach
landscape and watershed heal and towns?
not remain indebted to. to stay alive.

The Václav Skálnik monument was built in the care
of the Municipal National Committee in Mariánské Lázně
with the reconstruction of the colonnade in
1976 - 1983.

Who can make a better translation?

Sculptor

Sources & Information

Tags

Locatie (N 49°58'38" - E 12°42'22") (Satellite view: Google Maps)

Item Code: czkv012; Photograph: 13 September 2012
Of each statue we made photos from various angles and also detail photos of the various texts.
If you want to use photos, please contact us via the contact form (in Dutch, English or German).
© Website and photos: René & Peter van der Krogt

Bronzefiguren Kaufen

Your banner here? Click for information.