België/Belgique

Statues - Hither & Thither

Site Search:
Tervuren
(Tervuren)
Vlaams-Brabant

Tervurenlaan / Leuvensesteenweg

Bandundu Waterjazzband

Bandundu Water Jazz Band

Tom Frantzen
2005

Tervuren / Bandundu Waterjazzband   Tervuren / Bandundu Waterjazzband

Description

Fontain of bronze musicians of a jazz band, the musicians are represented by African aquatic animals as crocodiles, frogs, a hippopotamus, a turtle, a marabou stork, and a monitor lizard.

Information Sign

Bandundu waterjazzband

kunstenaar: Tom Frantzen

Het Afrikamuseum en het prachtige park met zijn vijvers inspireerden mij. Het is alsof een jazzband van Afrikaanse
aquatische dieren uit het museum is gekomen om de bezoekers te verwelkomen. Ze bevinden zich op drijvende cirkels
die muziekplaten suggereren en die elkaar overlappen als bladeren van waterlelies.
De jazz symboliseert de invloed van de Afrikaanse cultuur op de Westerse. Ik noem het orkest
Bandundu Waterjazzband vanwege de muzikaliteit van het woord en naar een streek in Centraal-Afrika waar rivieren
en een groot meer voorkomen. Ik heb getracht iets van het poëtische, naïeve aspect, dat men vaak in Afrikaanse
beelden vindt, in mijn orkest te verwerken. De dieren werden op mensenschaal gemaakt en zijn allen verschillend.
Ze vullen elkaar op harmonieuze, ludieke en humane wijze aan.
Het rondpunt inspireerde mij om vanuit een structurele en abstracte invalshoek een cirkelspel te creëren waar de
automobilisten ook aan deelnemen.
Ik heb de klassieke symmetrie van de tradionele fonteinen willen doorbreken
door waterstralen, die vanuit een kern vertrekken, in verschillende richtingen en hoogtes te sturen. Hierdoor ontstaat
er een chaotisch ritme. Elke lente kan het waterfeest weer beginnen.


ingehuldigd op 23 maart 2005 door
Hunne Koninklijke Hoogheden Prins Laurent en Prinses Claire

Bandundu Water Jazz Band

artist: Tom Frantzen

The Africa Museum and the beautiful park with its ponds inspired me. It's like a jazz band of African
aquatic animals came out of the museum to welcome the visitors. They are located on floating circles
suggesting music records suggest and overlapping like the leaves of water lilies.
Jazz symbolizes the influence of African culture on the Western. I call the orchestra
Bandundu Water Jazz Band because of the musicality of the word and to a region in central Africa with rivers
and a large lake. I have tried to use something of the poetic, naïv aspect that often is found in African
sculptures, in my orchestra. The animals were made on a human scale and are all different.
They are complementing each other in a harmonious, playful and humane manner.
The roundabout inspired me to create a circle game from a structural and abstract approach where
car drivers also participate.
I want to break the classical symmetry of the traditional fountains
by jets departing from a core in different directions and heights. This creates
a chaotic rhythm. Each spring the water festival can start again.


inaugurated on 23 March 2005 by
Their Royal Highnesses Prince Laurent and Princess Claire

Tervuren - Bandundu Waterjazzband

Sculptor

Sources & Information

Tags

 • Fountain
 • Frantzen, Tom
 • Frog
 • Hippopotamus
 • Lizard
 • Marabou stork
 • Monitor lizard
 • Musician
 • Stork
 • Turtle
 • Locatie (N 50°49'38" - E 4°30'44") (Satellite view: Google Maps)

  Item Code: bevb035; Photograph: 6 May 2015
  Of each statue we made photos from various angles and also detail photos of the various texts.
  If you want to use photos, please contact us via the contact form (in Dutch, English or German).
  © Website and photos: René & Peter van der Krogt

  Bronzefiguren Kaufen

  Your banner here? Click for information.