België/Belgique

Statues - Hither & Thither

Site Search:
Maaseik
(Maaseik)
Limburg

Bosstraat

Kaal, Lui, Lekker en Hovaardig

Bald, Lazy, Tasty and Haughty

Roland Rens
1994

Maaseik /  Kaal, Lui, Lekker en Hovaardig   Maaseik /  Kaal, Lui, Lekker en Hovaardig

Description

Beeld van vier zittende mannen die de vier (on)deugden die aan de rasechte Maaseikenaren van 'binnen de wallen' voorstellen. De oorsprong daarvan werd (en misschien nog wordt) toegeschreven dient gezocht in de animositeit die vroeger tussen stad en (omliggend) dorp(en) bestond.
De stedelingen hielden er een andere levensstijl op na en dat wekte afgunst op bij de dorpelingen. Kaal (dialect) verwijst naar de uiterlijke fierheid en sluit nauw aan bij hovaardig. Van Dale omschrijft 'kaal' als iemand die zich gedraagt als een heer/dame, zonder over de feitelijke middelen te beschikken. Lui spreekt voor zich, lekker verwijst naar het bourgondische leven van de stedeling (eten en drinken) en hovaardig gaat dan weer in de richting van het eerste, het trotse, hoogmoedige laatdunkend karakter.

Sculpture of four seated men who represent the four virtues/vices of that present the true Maaseik residents of 'inside the ramparts'. Its origin was (and perhaps still is) attributed to the animosity between the town and (surrounding) village(s).
The townspeople had a different lifestyle, which aroused envy among the villagers. Bald (dialect) refers to the outward pride and is closely related to haughty. Van Dale describes 'bald' as someone who behaves like a gentleman/lady, without having the actual means. Lazy speaks for itself, tasty refers to the Burgundian life of the townspeople (eating and drinking) and haughty goes in the direction of the first, the proud, haughty condescending character.

Maaseik - Kaal, Lui, Lekker en Hovaardig Maaseik - Kaal, Lui, Lekker en Hovaardig Maaseik - Kaal, Lui, Lekker en Hovaardig Maaseik - Kaal, Lui, Lekker en Hovaardig

Inscription(s)

KAAL, LUI, LEKKER EN HOVAARDIG
De vier deugden van de Maaseikenaar
Kunstenaar Roland Rens (1952-2007)
Dit beeld werd door de
STICHTING VOOR CULTUUR MAASEIK
op 21 augustus 1994 geschonken aan de burgers van Maaseik
naar aanleiding van de viering
Maaseik, 750 jaar stad en parochie

Signature

R. RENS '94

Sculptor

Sources & Information

Tags

Locatie (N 51°5'42" - E 5°47'22") (Satellite view: Google Maps)

Item Code: beli017; Photograph: 16 August 2021
Of each statue we made photos from various angles and also detail photos of the various texts.
If you want to use photos, please contact us via the contact form (in Dutch, English or German).
© Website and photos: René & Peter van der Krogt

Bronzefiguren Kaufen

Your banner here? Click for information.