België/Belgique

Statues - Hither & Thither

Site Search:
Beerse
Antwerpen

Park Tempelhof

Hoop

Hope

Jaak Hillen
date?

Beerse /  Hoop   Beerse /  Hoop

Description

Vier meter hoge kolom die grotendeels gepolijst is.
In de beeldenroute wordt het als volgt verklaard:

In de monoliet Hoop zien we vanuit een smalle, ogenschijnlijk fragiele basis een lichtjes uitdijende kracht resoluut de hoogte in gaan. Dat is niet volledig uit eigen kracht gebeurd: de mens heeft ingegrepen. Terwijl de achterzijde met een beitel is bewerkt, is de voorzijde afgerond en gepolijst. De gladde wand vertoont vijf uitsteeksels in de vorm van een bout. Mochten ze wat groter zijn, dan zou je de neiging kunnen krijgen om erop te klimmen. Zie hoe bovenaan een reeks inkervingen getuigen van de striemen van de aansporingen. De wil om op te klimmen versterkt de hoop om ongeziene hoogten te bereiken.

Four meter (13 ft) high column that has been polished for the main part.
In the sculpture route it is explained as follows:

In the monolith Hope we see a slightly expanding force resolutely rising from a narrow, apparently fragile base. That did not happen entirely on its own strength: man intervened. While the back is chiseled, the front is rounded and polished. The smooth wall has five protrusions in the shape of a bolt. If they were a bit bigger, you might get the urge to climb on them. See how at the top a series of incisions testify to the stripes of the exhortations. The will to ascend strengthens the hope of reaching unseen heights.

Sculptor

Sources & Information

Tags

Locatie (N 51°19'6" - E 4°51'24") (Satellite view: Google Maps)

Item Code: bean170; Photograph: 4 June 2022
Of each statue we made photos from various angles and also detail photos of the various texts.
If you want to use photos, please contact us via the contact form (in Dutch, English or German).
© Website and photos: René & Peter van der Krogt

Bronzefiguren Kaufen

Your banner here? Click for information.