België/Belgique

Statues - Hither & Thither

Site Search:
Beerse
Antwerpen

Kerkplein
(Sint-Lambertuskerk, achterzijde)

Piëta

Pieta

The Pietà (Italian for pity) is a subject in Christian art depicting the Virgin Mary cradling the dead body of Jesus
(Wikipedia)
Bertha Saveniers
1968

Beerse /  Piëta   Beerse /  Piëta

Description

Gewoonlijk is een piëta een afbeelding van de dode Christus in de armen van zijn moeder Maria. In dit beeld is het vooral de moeder die in het oog springt. De vrouw is versteend van ontzetting. Centraal vallen de armen op, die krampachtig vastgrijpen wat er niet meer is: het lichaam van haar zoon. De rechterhand klauwt wanhopig; de linkerarm is gekwetst.
Het beels is door de beeldhouwster geschonken na haar eerste deelname aan de Beelden Biënnale Beerse in 1991.

Usually a pieta is an image of the dead Christ in the arms of his mother Mary. In this sculpture it is mainly the mother who catches the eye. The woman is petrified with horror. In the center, the arms stand out, clinging to what is no longer there: the body of her son. The right hand claws desperately; the left arm is hurt.
The statue was donated by the sculptress after her first participation in the Beerse Sculpture Biennale in 1991.

Inscription(s)

PIËTA - 1968 (arduin)
BERTHA SAVENIERS
Schenking aan het Museum Jan Vaerten - 1951

Sculptor

Sources & Information

Tags

Locatie (N 51°19'9" - E 4°51'23") (Satellite view: Google Maps)

Item Code: bean168; Photograph: 4 June 2022
Of each statue we made photos from various angles and also detail photos of the various texts.
If you want to use photos, please contact us via the contact form (in Dutch, English or German).
© Website and photos: René & Peter van der Krogt

Bronzefiguren Kaufen

Your banner here? Click for information.