België/Belgique

Statues - Hither & Thither

Site Search:
Minderhout
(Hoogstraten)
Antwerpen

Minderhoutdorp
(Kerkhof Sint-Clemenskerk)

Grafmonument Edouard Jaequemyns

Funeral Monument Edouard Jaequemyns

Verrebroek 1806 - Minderhout 1874
Belgisch arts en volksvertegenwoordiger
Belgian physician and Member of Parliament
(Wikipedia)
Paul de Vigne & Felix Pauwels
1875

Minderhout / Grafmonument Edouard Jaequemyns   Minderhout / Grafmonument Edouard Jaequemyns

Description

Praalgraf met aan de voorzijde een bronzen medaillon met portret van Edouard Jaequemyns. Aan de vier zijden van de tombe zijn voorstellingen van de gebieden waarin Jaequemyns zich onderscheidde: Landbouw (bijenkorf, ploeg, zeis, korenaren en hoorn des overvloeds), Staatkunde (weegschaal, lamp, globe en boek), Scheikunde (scheikundige instrumenten) en nijverheid (geldpers en stoomtrein).

Mausoleum with on the front a bronze portrait medallion Edouard Jaequemyns. On the four sides of the tomb are representations of the areas in which Jaequemyns distinguished himself: landbouw (Agriculture: beehive, plow, scythe, ears of corn and cornucopia) , Staatkunde (Politics: scale, lamp, globe and book), Scheikunde (Chemistry: chemical instruments) and nijverheid (Industry: money press and steam train).

Minderhout - Grafmonument Edouard Jaequemyns
Landbouw
Minderhout - Grafmonument Edouard Jaequemyns
Staatkunde
Minderhout - Grafmonument Edouard Jaequemyns
Scheikunde
Minderhout - Grafmonument Edouard Jaequemyns
Nijverheid

Inscription(s)

Edouard JAEQUEMYNS
1806-1874
Eduard Jaequemyns
was
Doctor in de Wetenschappen
in de Genees- en Vroedkunde
Leeraar van Scheikunde
Lid van den Gemeenteraad van Gent
Lid van den Provincialen Raad
van Oost-Vlaanderen
Lid van de Kamer
der Volksvertegenwoordigers
Voorzitter
der Landbouwmaatschappij
van Oost-Vlaanderen
en der Landbouwafdeeling
van het Kanton Hoogstraeten
Officier der Leopolds Orde
en van het Legioen van Eer
Commandeur
der Christus Orde van Portugal

Op de andere twee zijden worden de gegevens de andere in hetzelfde graf begraven familieleden opgesomd: zijn vrouw Marie Van Zantvoorde (1816-1842), kleindochter Madeleine Rolin (1886-1886), zijn achterkleinzoon Baron Emmanuel Rolin Jaequemyns (1893-1964) en diens vrouw Ghislaine Janssens (1895-1979).

On the other two sides, the details of the other relatives buried in the same grave are listed: his wife Marie Van Zantvoorde (1816-1842), grandaughter Madeleine Rolin (1886-1886), greatgrandson Baron Emmanuel Rolin Jaequemyns (1893-1964) and the baron's wife Ghislaine Janssens (1895-1979).

Signature

(portret portrait) P.D. Vigne 1874
felix pauwels bouwkundige brussel 1875

Sculptors

Tags

 • Cornucopia
 • Funeral monument
 • Globe
 • Industry
 • Jaequemyns, Edouard
 • Money Press
 • Pauwels, Felix
 • Physician
 • Plow
 • Politician/Statesman
 • Politics (allegory)
 • Scale
 • Scythe
 • Train
 • Vigne, Paul de
 • Locatie (N 51°25'2" - E 4°45'45") (Satellite view: Google Maps)

  Item Code: bean161; Photograph: 4 June 2022
  Of each statue we made photos from various angles and also detail photos of the various texts.
  If you want to use photos, please contact us via the contact form (in Dutch, English or German).
  © Website and photos: René & Peter van der Krogt

  Bronzefiguren Kaufen

  Your banner here? Click for information.