Statues - Hither & Thither

Site Search:

Sort on:

Ramiro Botelho

Ramiro Botelho (Praia da Vitória 1950 - 201?), Portuguese-Azorean artist (Biography).

 

Photo Year Name Address Place
Passeio dos Poetas c. 2005 Passeio dos Poetas
(The Poets' Walk)
Centro
Praia da Vitória (Portugal)
 


Bronzefiguren Kaufen

Your banner here? Click for information.