Statues - Hither & Thither

Lowestoft
(Suffolk - GB)

 
 

Photo Addres Name Artist Year
Triton Royal Plain Triton John Thomas 1850