Statues - Hither & Thither


Sort on:

Giuseppe Castellucci

Giuseppe Castellucci (Arezzo 1863 - Firenze/Florence 1939), Italian architect (Wikipedia).

 

Photo Year Name Address Place
Giorgio Vasari 1911 Giorgio Vasari Via Giorgio Vasari
Arezzo (Italy)